Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2020

Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2020

Kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam lần thứ 11, năm 2020 (ngày 12-8 âm lịch), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam vừa tổ chức Lễ Giỗ Tổ sân khấu dân tộc với sự tham gia của đông đảo các thế hệ người làm sân khấu nước nhà

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội