Nhiếp ảnh gia Mỹ báo động về ô nhiễm ở biển Nha Trang

Nhiếp ảnh gia Mỹ báo động về ô nhiễm ở biển Nha Trang

Nhiều ý kiến cho rằng bức ảnh chụp biển Nha Trang của Michael Yamashita tuyệt vời nhưng mang một câu chuyện buồn về ô nhiễm môi trường.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội