Hưởng ứng “Ngày Đất ngập nước Thế giới” năm 2021

Hưởng ứng “Ngày Đất ngập nước Thế giới” năm 2021

(TITC) - Ngày 18/01/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 235/BTNMT-TCMT gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể tại Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng “Ngày Đất ngập nước Thế giới” năm 2021 với chủ đề “Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống” - “Inseparable - Water, Wetlands and Life”.