Lễ hội Thanh long 2018

Lễ hội Thanh long 2018

Lễ hội thanh long Bình Thuận lần thứ I/năm 2018 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10/2018 (từ 19 - 22/10) gắn với các hoạt động kỷ niệm 23 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2018) và Hội nghị hợp tác phát triển du lịch Việt - Nga năm 2018.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội