Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới tại Bạc Liêu

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới tại Bạc Liêu

(TITC) - Trong 2 ngày 31/5/2019 và 1/6/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6).

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội