Ngày nước Thế giới 2023 với chủ đề “Thúc đẩy sự thay đổi”

Ngày nước Thế giới 2023 với chủ đề “Thúc đẩy sự thay đổi”

(TITC) – “Thúc đẩy sự thay đổi” là chủ đề chính thức của Ngày nước Thế giới 2023, với mục đích kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay hành động để thay đổi cách sử dụng, khai thác, tiêu thụ và quản lý nguồn nước hiệu quả, góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường trên toàn cầu.

Ngày nước thế giới 2023: “Nước vì sự phát triển bền vững”

Ngày nước thế giới 2023: “Nước vì sự phát triển bền vững”

Chiến dịch cho ngày nước thế giới 2023 “Be the change” với mục đích khuyến khích mọi người tham gia hành động trong cuộc sống của mỗi người để thay đổi cách sử dụng, tiêu thụ, và quản lý nguồn nước.