Phát động cuộc thi sáng tác "Người giữ màu dân tộc"

Phát động cuộc thi sáng tác "Người giữ màu dân tộc"

Thiết thực kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020), hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội phát động cuộc thi sáng tác với chủ đề "Người giữ màu dân tộc".

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội