Bộ TN&MT hướng dẫn tham gia Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2020

Bộ TN&MT hướng dẫn tham gia Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2020

Theo đó, Bộ TN&MT vừa Công văn số 3510/BTNMT-TĐKTTT ngày 01 tháng 7 năm 2020 về việc giới thiệu công trình, đề tài xuất sắc lĩnh vực bảo vệ môi trường tham gia giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2020 trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2020.