Nước là cốt lõi của phát triển bền vững

Nước là cốt lõi của phát triển bền vững

Ngày Nước thế giới năm 2021 (22/3) tập trung vào việc tôn vinh giá trị của nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu, với trọng tâm cốt lõi là thúc đẩy các hành động để đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) 6: Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030.

Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia hướng tới phát triển bền vững

Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia hướng tới phát triển bền vững

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì họp trực tuyến nghe báo cáo về quy hoạch tài nguyên nước.