Việt Nam có khu đất ngập nước thứ chín tại tỉnh Ninh Bình

Việt Nam có khu đất ngập nước thứ chín tại tỉnh Ninh Bình

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao Bằng công nhận khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam cho Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình - khu Ramsar số 2360 của thế giới.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội