Thừa Thiên Huế thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai nhằm bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái đặc thù, đa dạng sinh học vùng đầm phá

Thừa Thiên Huế thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai nhằm bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái đặc thù, đa dạng sinh học vùng đầm phá

(TITC) - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có quyết định thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) đất ngập nước (ĐNN) Tam Giang - Cầu Hai, rộng 2.071,5 ha. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 799,1 ha; phân khu phục hồi sinh thái 1.242,9 ha; phân khu dịch vụ - hành chính 29,5 ha. Việc thành lập KBTTN này nhằm tăng cường các hoạt động bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái (HST) đầm phá nói chung và các giá trị đa dạng sinh học (ĐDSH) nói riêng; đảm bảo quản lý tốt hơn, sử dụng khôn khéo vùng ĐNN đặc sắc này, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Thừa Thiên - Huế.