Quảng Ninh: Tàu biển cao cấp đưa gần 2.000 khách châu Âu đến Hạ Long

Quảng Ninh: Tàu biển cao cấp đưa gần 2.000 khách châu Âu đến Hạ Long

Tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tàu biển cao cấp Mein Schiff 5 (quốc tịch Malta) mang theo gần 2.000 du khách châu Âu, chủ yếu quốc tịch Đức đến TP. Hạ Long.