280.000 học sinh TPHCM tham gia "Hành trình xanh - tái sinh vỏ hộp sữa"

280.000 học sinh TPHCM tham gia "Hành trình xanh - tái sinh vỏ hộp sữa"

Từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020, Nestlé MILO sẽ đồng hành cùng Tetra Pak và Revival Waste lần đầu tiên tổ chức cuộc thi “Hành trình xanh - Tái sinh vỏ hộp sữa”. Dự kiến sẽ có khoảng 280.000 học sinh của gần 400 trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn TPHCM tham gia.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội