Giờ Trái đất 2019: “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”

Giờ Trái đất 2019: “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”

(TITC) - Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 đã được khởi động ngày 10/3/2019, tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội