Sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và nước trong ngành khách sạn

Sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và nước trong ngành khách sạn

Ngày 29/03/2012, đã diễn ra hội thảo tiềm năng và giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và nước trong ngành khách sạn do Tổng cục Du lịch phối hợp cùng MEET – BIS Việt Nam và chương trình Switch – Asia của Ủy ban Châu Âu đồng tổ chức tại tòa nhà Ocean Park, Hà Nội.

Cấp nhãn xanh cho các khách sạn tại Việt Nam

Cấp nhãn xanh cho các khách sạn tại Việt Nam

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống khách sạn nói riêng và xã hội nói chung về sử dụng hợp lý tài nguyên, năng lượng để bảo vệ môi trường, Vụ Khách sạn (Tổng cục Du lịch) đã lập dự án Chương trình Nhãn sinh thái “Bông sen xanh” cho các cơ sở lưu trú tại Việt Nam và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt ngày 16/10/2009.

Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án chương trình Nhãn Bông Sen Xanh

Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án chương trình Nhãn Bông Sen Xanh

Ngày 28/10/2011, tại Tổng cục Du lịch (TCDL), Hội đồng nghiệm thu cơ sở Nhãn Bông sen xanh đã họp với sự có mặt của các thành viên Hội đồng đến từ Vụ Tài chính, Văn phòng (TCDL), Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường, Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL), Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên – Môi trường) cùng đơn vị chủ trì là Vụ Khách sạn (TCDL). Phó Tổng cục trưởng TCDL Hoàng Thị Điệp – Chủ tịch Hội đồng – đã chủ trì cuộc họp.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội