Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án chương trình Nhãn Bông Sen Xanh

Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án chương trình Nhãn Bông Sen Xanh

Ngày 28/10/2011, tại Tổng cục Du lịch (TCDL), Hội đồng nghiệm thu cơ sở Nhãn Bông sen xanh đã họp với sự có mặt của các thành viên Hội đồng đến từ Vụ Tài chính, Văn phòng (TCDL), Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường, Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL), Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên – Môi trường) cùng đơn vị chủ trì là Vụ Khách sạn (TCDL). Phó Tổng cục trưởng TCDL Hoàng Thị Điệp – Chủ tịch Hội đồng – đã chủ trì cuộc họp.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội