Tre xanh, xanh màu hy vọng

Tre xanh, xanh màu hy vọng

"Tre không chỉ giải quyết bài toán kinh tế mà còn là lá phổi xanh, góp phần cải thiện môi trường. Lộ trình chúng tôi đang đi với tầm nhìn dài hạn, mong muốn mang cây tre phủ xanh các vùng đất, thay thế cây trồng kém hiệu quả khác, tạo sinh kế phát triển bền vững cho người dân”. Đó là chia sẻ của Lâm Tấn Tài (32 tuổi), một trong những người sáng lập Công ty CP Tre sinh thái Ecobambu.