Tăng sức hút cho du lịch di sản

Tăng sức hút cho du lịch di sản

Với gần 6 nghìn di tích đã được kiểm kê, Hà Nội sở hữu lượng di tích lớn nhất cả nước. Hệ thống di tích này góp phần làm phong phú thêm bức tranh di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, là nguồn tài nguyên du lịch dồi dào mà cơ quan quản lý ngành cần tìm ra cách khai thác hiệu quả, bảo đảm gắn kết nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch bền vững.

Tu sửa giếng Thiên Quang tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Tu sửa giếng Thiên Quang tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Trước thực trạng giếng Thiên Quang tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám có dấu hiệu bị sụt lún nền móng, giảm khả năng chịu lực, Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang tiến hành khảo sát và kiểm định để tu sửa khẩn cấp hạng mục này.