Theo chân voọc chà vá chân xám

Theo chân voọc chà vá chân xám

Trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu và bảo tồn voọc chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân tiến hành điều tra hiện trạng quần thể loài động vật này ở các khu vực rừng tiềm năng tại xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân).

Quảng Ngãi: Triển khai các giải pháp bảo tồn loài voọc chà vá chân xám

Quảng Ngãi: Triển khai các giải pháp bảo tồn loài voọc chà vá chân xám

Là một trong 6 tỉnh của cả nước được xác định là nơi sinh sống của loài voọc chà vá chân xám, Quảng Ngãi đang phối hợp với các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã khảo sát hiện trạng quần thể của voọc chà vá chân xám.