Hơn 200 quốc gia ký hiệp ước "lịch sử" về vấn đề bảo vệ đại dương

Hơn 200 quốc gia ký hiệp ước "lịch sử" về vấn đề bảo vệ đại dương

Dù bao phủ khoảng một nửa bề mặt hành tinh, các vùng biển quốc tế từ lâu đã không được điều luật nào bảo vệ.

Liên Hợp Quốc thông qua thỏa thuận lịch sử bảo vệ đại dương

Liên Hợp Quốc thông qua thỏa thuận lịch sử bảo vệ đại dương

Sau nhiều năm đàm phán, các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cuối cùng đã đạt được đồng thuận về một hiệp ước đại dương mang tính lịch sử.