Thái Nguyên: Giữ rừng để bảo vệ nguồn nước hồ Núi Cốc

Thái Nguyên: Giữ rừng để bảo vệ nguồn nước hồ Núi Cốc

Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ nên những cánh rừng đầu nguồn trở thành "lá phổi xanh" điều hòa, giúp hồ Núi Cốc luôn đảm bảo được lượng nước, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.