Chung tay bảo vệ môi trường, sinh thái ven biển

Chung tay bảo vệ môi trường, sinh thái ven biển

“Mặc dù tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ngày càng có chuyển biến tốt, nhưng vẫn còn loại chất thải này bị vứt bừa bãi ra các khu đất trống, vào các hệ thống cống thoát nước, chân cầu, kênh rạch dẫn nước vừa làm mất cảnh quan đô thị vừa gây ô nhiễm môi trường.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội