Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ thiên nhiên hoang dã

Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ thiên nhiên hoang dã

Năm 2023 là năm đánh dấu 50 năm ký kết Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), văn kiện giúp bảo vệ hàng ngàn loài động vật và cây cối.