Sri Lanka cấm sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ voi, hươu hoang dã

Sri Lanka cấm sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ voi, hươu hoang dã

Kể từ tháng 6/2023, Sri Lanka cấm hoàn toàn nhiều sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong nỗ lực bảo vệ voi và hươu hoang dã tại nước này.

Việt Nam hưởng ứng “Ngày voi thế giới”

Việt Nam hưởng ứng “Ngày voi thế giới”

Được khởi xướng từ năm 2011, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, đến nay, “ Ngày voi thế giới” 12/8 đã trở thành cơ hội để mọi người cùng nâng cao nhận thức về bảo vệ voi; tìm kiếm các giải pháp giảm xung đột giữa voi và người; cũng như nỗ lực bảo tồn loài này trong tự nhiên.