Đến Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh để cảm nhận sự sống động qua từng trải nghiệm

Đến Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh để cảm nhận sự sống động qua từng trải nghiệm

(TITC) - Tối ngày 16/7/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 với chủ đề “Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh sống động từng trải nghiệm”.