Gắn nhãn sinh thái Cánh buồm xanh cho 2 tàu đầu tiên trên vịnh Hạ Long

Gắn nhãn sinh thái Cánh buồm xanh cho 2 tàu đầu tiên trên vịnh Hạ Long

Ngày 13/9/2018, tại cảng tàu du lịch Tuần Châu (Quảng Ninh), UBND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trao nhãn sinh thái Cánh buồm xanh cho 2 tàu thủy du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long là Âu cơ 1 - số hiệu QN 8889 của Công ty TNHH Du thuyền Bhaya và tàu Secret Hạ Long - số hiệu QN 8298 của Công ty TNHH Du thuyền Hạ Long Biển Ngọc.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội