Xử lý nghiêm đối tượng chèo kéo du khách ở Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ

Xử lý nghiêm đối tượng chèo kéo du khách ở Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ

Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, đã lên kế hoạch đảm bảo an toàn cho khách du lịch đến với mùa lễ hội Vía Bà Chúa Xứ, trong đó xử lý nghiêm các đối tượng chèo kéo du khách.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội