Khơi dậy sức mạnh văn hóa: Chia sẻ để tăng tuổi thọ di sản

Khơi dậy sức mạnh văn hóa: Chia sẻ để tăng tuổi thọ di sản

Di sản sẽ trở nên vô giá trị nếu không được biết đến, không được chia sẻ cho nhiều người, cho các thế hệ sau hiểu về giá trị của nó. Bởi vậy, công tác bảo tồn phải luôn đi đôi với chia sẻ, để đem lại sức sống lâu bền cho di sản.

Cộng đồng và doanh nghiệp chung tay phát triển du lịch

Cộng đồng và doanh nghiệp chung tay phát triển du lịch

Để tạo ra những xung lực mới cho ngành du lịch Việt Nam, việc huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp vào hoạt động du lịch là vô cùng quan trọng. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thu hút, tạo sự kết nối, chia sẻ hiệu quả giữa các bên liên quan nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch.