Bất chấp cảnh báo núi lở, du khách vẫn vượt rào chắn vào chùa Đục ở Lý Sơn

Bất chấp cảnh báo núi lở, du khách vẫn vượt rào chắn vào chùa Đục ở Lý Sơn

Mỗi ngày có hàng trăm lượt du khách bất chấp nguy hiểm và cảnh báo của chính quyền địa phương lên chùa Đục, miệng núi lửa Giếng Tiền để tham quan, vãn cảnh.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội