Du khách bịt mũi khi dạo phố Cát Bà

Du khách bịt mũi khi dạo phố Cát Bà

Nước bốc mùi hôi thối từ hệ thống ống cống trào lên mặt đường phố trung tâm khu du lịch Cát Bà.