Du lịch y tế - hướng đi mới đầy hứa hẹn của TP. Hồ Chí Minh

Du lịch y tế - hướng đi mới đầy hứa hẹn của TP. Hồ Chí Minh

(TITC) - Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), du lịch y tế sẽ là xu hướng phát triển trong tương lai trên thế giới bên cạnh 5 xu hướng: du lịch có trách nhiệm, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch thông minh và du lịch sáng tạo.

Ra mắt Cẩm nang Du lịch y tế TP. Hồ Chí Minh

Ra mắt Cẩm nang Du lịch y tế TP. Hồ Chí Minh

Ngày 23/5, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã giới thiệu cuốn Cẩm nang Du lịch y tế TP. Hồ Chí Minh. Đây được xem là bước đầu tiên trong các chuỗi hoạt động nhằm phát triển loại hình sản phẩm du lịch y tế, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên địa bàn.