Chương trình Ngày thứ 7 xanh - Chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa.

Chương trình Ngày thứ 7 xanh - Chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa.

Sáng ngày 10/8/2019, tại thành phố Hạ Long, Chi đoàn Sở Du lịch đã cử đại diện đoàn viên tham gia Chương trình Ngày thứ 7 xanh - Chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa do Đoàn thanh niên Sở Y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức.

Lý do Hội An hạn chế mỗi đợt khách qua Chùa Cầu không vượt quá 20 người

Lý do Hội An hạn chế mỗi đợt khách qua Chùa Cầu không vượt quá 20 người

Dù đã trải qua 7 lần tu bổ, nhưng hiện nay, di tích Chùa Cầu bị xuống cấp nghiêm trọng.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội