Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau - Bình Thuận

Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau - Bình Thuận

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, trong tháng 6 đơn vị đã tiến hành nhiều hoạt động bảo vệ môi trường nhằm hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới”, “Ngày Đại dương thế giới”, “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam”.