Sri Lanka cấm sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ voi, hươu hoang dã

Sri Lanka cấm sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ voi, hươu hoang dã

Kể từ tháng 6/2023, Sri Lanka cấm hoàn toàn nhiều sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong nỗ lực bảo vệ voi và hươu hoang dã tại nước này.