Hà Tĩnh: Thanh niên bỏ tiền mua khỉ vàng quý hiếm bàn giao cho vườn Quốc gia

Hà Tĩnh: Thanh niên bỏ tiền mua khỉ vàng quý hiếm bàn giao cho vườn Quốc gia

Phát hiện người dân địa phương bắt được con khỉ vàng quý hiếm, anh Trần Tuấn Phong đã bỏ tiền mua lại rồi bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.