Sớm đưa vào khai thác tour du lịch nghiên cứu sinh thái ở lăng vua Gia Long

Sớm đưa vào khai thác tour du lịch nghiên cứu sinh thái ở lăng vua Gia Long

Với những thành quả của chương trình hợp tác giai đoạn 2016 - 2018, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng, Đại học Waseda, Nhật Bản sẽ tiếp tục các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về bảo vệ cảnh quan văn hóa và hệ sinh thái lịch sử.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội