Đa sắc màu tại Liên hoan Nghệ thuật múa rồng - Hà Nội năm 2020

Đa sắc màu tại Liên hoan Nghệ thuật múa rồng - Hà Nội năm 2020

Ngày 3-10, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận diễn ra Liên hoan Nghệ thuật múa rồng - Hà Nội năm 2020 với sự tham gia của 13 đội múa rồng các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội