Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế): Phát hiện và đặt tên 24 loài động, thực vật theo địa danh Bạch Mã

Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế): Phát hiện và đặt tên 24 loài động, thực vật theo địa danh Bạch Mã

Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, từ năm 2003 đến nay, các nhà khoa học đã phát hiện và đặt tên cho 24 loài động, thực vật được tìm thấy trong khu vực Vườn quản lý. Trong số này có 10 loài thực vật và 14 loài động vật.