Lai Châu: Phát huy hiệu quả lòng hồ thủy điện

Lai Châu: Phát huy hiệu quả lòng hồ thủy điện

Thủy điện Bản Chát (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đi vào hoạt động tạo thêm nguồn lực để thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, điện khí hóa đất nước và góp phần điều tiết nước trên sông Nậm Mu, điều tiết lũ và đảm bảo nước sinh hoạt, sản xuất vùng hạ du…