TOP 05 đội thi xuất sắc tại Chung kết cuộc thi Green Startup Bootcamp 2021

TOP 05 đội thi xuất sắc tại Chung kết cuộc thi Green Startup Bootcamp 2021

Green Startup Bootcamp là cuộc thi về môi trường lớn nhất miền Bắc dành cho tất cả các cá nhân, tổ chức có ý tưởng mới về lĩnh vực bảo vệ môi trường đang đi vào vòng Chung kết với 5 đội có thành tích xuất sắc nhất được lựa chọn.