Đánh thức tiềm năng “mảnh ruộng cuối" Na Hang - Tuyên Quang

Đánh thức tiềm năng “mảnh ruộng cuối" Na Hang - Tuyên Quang

Ấn tượng về Lễ hội “Hương sắc Na Hang” mang đậm màu sắc văn hóa cùng cao, cùng với những trải nghiệm thực tế trước đây, Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng, Phó Chủ tịch đối ngoại Hội Hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức đã có những chia sẻ quý báu về hướng phát triển của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trong tương lai.