Đoàn viên thanh niên Quảng Trị ra quân vệ sinh môi trường biển đảo

Đoàn viên thanh niên Quảng Trị ra quân vệ sinh môi trường biển đảo

Đoàn thanh niên Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Đoàn huyện đảo Cồn Cỏ tổ chức ra quân vệ sinh môi trường biển khu vực đảo Cồn Cỏ và ký kết mô hình chống rác thải nhựa tại đảo…

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội