Khủng hoảng khí hậu hiện nay chứng tỏ thói “nghiện” sử dụng đồ nhựa của chúng ta

Khủng hoảng khí hậu hiện nay chứng tỏ thói “nghiện” sử dụng đồ nhựa của chúng ta

Sự tiện lợi của nhựa khiến chúng được chúng ta sử dụng một cách tràn lan và mất kiểm soát. Điều này tác động không nhỏ tới môi trường và khí hậu của nhân loại