Các điểm du lịch tại Hà Nội hạn chế sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần

Các điểm du lịch tại Hà Nội hạn chế sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần

(TITC) – Vừa qua ngày 7/6/2019, Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành văn bản số 435/SDL-QLCSLT gửi tới các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn Hà Nội về việc triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon, ống hút nhựa, cốc nhựa dùng một lần.