Thừa Thiên Huế vận động nói không với túi ni lông sử dụng một lần tại các điểm di tích

Thừa Thiên Huế vận động nói không với túi ni lông sử dụng một lần tại các điểm di tích

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trên địa bàn gương mẫu đi đầu và vận động thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa, trong đó sẽ nghiên cứu triển khai phong trào "nói không với túi ni lông sử dụng một lần" tại khu vực kinh thành và các điểm tham quan di tích.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội