Đà Nẵng: Đầu tư 211 tỷ đồng tuyến cống thu gom nước thải ven biển

Đà Nẵng: Đầu tư 211 tỷ đồng tuyến cống thu gom nước thải ven biển

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất chủ trương theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai đầu tư tuyến cống thu gom nước thải ven biển dọc đường Trường Sa với tổng giá trị trên 211 tỷ đồng từ nguồn vốn đối ứng trong nước của dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.