Nhiều khách sạn lớn dừng cung cấp bộ vật dụng mini trong phòng tắm

Nhiều khách sạn lớn dừng cung cấp bộ vật dụng mini trong phòng tắm

Việc chuyển sang các vật dụng tiện ích cỡ lớn tại hơn 5.600 khách sạn trên khắp thế giới là một bước đi lớn đúng đắn, theo đó sẽ giảm đáng kể lượng rác thải và qua đó giảm tác động đối với môi trường.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội