Khánh Vĩnh: Hướng tới phát triển du lịch sinh thái

Khánh Vĩnh: Hướng tới phát triển du lịch sinh thái

Với thế mạnh rừng - thác - suối - hồ, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) có nhiều cơ hội phát triển tiềm năng du lịch sinh thái trong bản đồ du lịch của tỉnh.

Cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu và kinh doanh du lịch

Cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu và kinh doanh du lịch

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định quy định hoạt động cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh, áp dụng ở những địa bàn quy hoạch trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ, kinh doanh du lịch sinh thái.