Hà Nội và tầm nhìn trở thành Thủ đô sáng tạo của Đông Nam Á

Hà Nội và tầm nhìn trở thành Thủ đô sáng tạo của Đông Nam Á

Với khát vọng vươn lên bằng sự sáng tạo, tăng cường kết nối quốc tế, Hà Nội đã hoàn thành nộp hồ sơ ứng cử tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2019.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội