Sơn La: Ra quân dọn vệ sinh môi trường làm sạch dòng sông Mã

Sơn La: Ra quân dọn vệ sinh môi trường làm sạch dòng sông Mã

Ngày 3/3, UBND thị trấn Sông Mã phối hợp với Đoàn thanh niên huyện Sông Mã tổ chức Lễ ra quân dọn vệ sinh môi trường làm sạch dòng sông Mã.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội