Lợi thế phát triển du lịch của “hòn ngọc xanh” bên dòng sông Tiền

Lợi thế phát triển du lịch của “hòn ngọc xanh” bên dòng sông Tiền

Nhờ lượng phù sa của ba dòng sông Tiền, Hàm Luông, Ba Lai bồi đắp nên đất đai ở huyện Châu Thành (Bến Tre) rất màu mỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các loại cây phát triển tươi tốt quanh năm.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội